Executives

President
Koji Noda
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences

Executive Committee

Chairperson
Akifumi Fukumura
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
Vice Chairperson
Hiroshi Oguchi
Nagoya University
 
Naoki Hayashi
Fujita Health University
 
Takeji Sakae
University of Tsukuba
 
Shinji Kawamura
Teikyo University
 
Atsushi Myojoyama
Tokyo Metropolitan University
 
Nobuyuki Kanematsu
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Naruhiro Matsufuji
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Shunsuke Yonai
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Shinichiro Mori
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Takuji Furukawa
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Taku Inaniwa
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Yousuke Hara
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Kota Mizushima
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Keiichi Akahane
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Hideyuki Mizuno
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Taiga Yamaya
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Akira Furukawa
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Masaki Matsumoto
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Nobuyuki Miyahara
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Eiji Yoshida
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Naoya Saotome
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Ryohei Tansho
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Mai Fukahori
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Yuichi Saraya
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences

Program Committee

Chairperson
Shigekazu Fukuda
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
Vice Chairperson
Tomonori Isobe
University of Tsukuba
 
Hidetaka Arimura
Kyushu University
 
Masayori Ishikawa
Hokkaido University
 
Satoru Utsunomiya
Niigata University
 
Shuichi Ozawa
Hiroshima High-Precision Radiotherapy Cancer center
 
Toru Kawachi
Chiba cancer center
 
Yu Kumazaki
Saitama Medical University International Medical Center
 
Yusuke Koba
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology/National Institute of Radiological Sciences
 
Masataka Komori
Nagoya University
 
Kiyomitsu Shinsho
Tokyo Metropolitan University
 
Satoru Sugimoto
Juntendo University
 
Teiji Nishio
Hiroshima University
 
Akihiro Nohtomi
Kyushu University
 
Tomoyuki Hasegawa
Kitasato University
 
Takashi Hanada
Keio University
 
Masahiro Fukushi
Tokyo Metropolitan University
 
Tatsuya Fujisaki
Ibaraki Prefectural University of Health Sciences
 
Kenji Hotta
National Cancer Center Hospital East
 
Masao Matsumoto
Osaka University
 
Shinichi Minohara
Kanagawa Cancer Center
 
Hajime Monzen
Kindai University
 
Toru Yamamoto
Hokkaido University
 
Shinichi Wada
Niigata University